Na
Grape som sa tento rok nechystala, ale keď mi Zoot.cz
navrhol veľmi dobrý deal, som si to rozmyslela 😀 Nasleduje článok
viac-menej o mojich dojmoch, ale aj o Zoot spolupráci a ich
festivalovom stánočku. Čo som mala na sebe je na konci postu.
I didn’t intend to go to this
year, but when Zoot.cz offered me a good deal, I changed my mind 😀 So a post mainly
about my impressions, but also about the Zoot collab and their fest stall. What I wore is at the end of this post.

Tammy <3

Bola
som na dva týždne v Bratislave po
tom ako som sa vrátila z Luxemburgu a pred tým ako som sa odsťahovala do
Berlína. Môj posledný víkend sa konal Grape a skoro všetci moji najdrahší
kamaráti sa tam poberali. Zoot mi navrhol, že mi dá zadarmo vstupenku na
oba dni, zaobstará dopravu a hotel na prespanie dvoch nocí. Super dealyo, nie?
Indie a alternatívne blbinky už nepočúvam a tak ma neoslovilo veľa z toho, čo
Grape ponúkal. Takže aj keď jediná hudobná záležitosť, ktorú som chcela vidieť
boli Foals (aj to len kvôli
nostalgie, že som ich počúvala a zbožňovala naposledy keď som mala 18), som sa tam vytrepkala stráviť víkend na
párty s Tammy (mala aj super koncert), Zuzankou, Matúšom, Jergušom, atď.
I
was in Bratislava for two weeks after I had come back from Luxembourg and
before I moved to Berlin. My last weekend Grape festival was on and almost all
my dearest friends were going. Zoot offered to give me free tickets for
both days, arrange transport and a hotel for two nights. Super dealyo, eh? I
don’t listen to inde and alternative whotsits anymore so I wasn’t particularly
taken with anything Grape had to offer music-wise. Despite the only gig I
looked forward to being Foals (mainly out of nostalgia, because last time I
listened to and adored them when I was 18), I packed my rucksack and went to
spend the weekend partying with Tammy (she had a gig), Zuzanka, Matúšom, Jerguš, etc.Keďže som
šla na festival po dvojročnej pauze, som si všimla ako prvé, že sa dosť zmenilo
ako to ľudia berú po módnej stránke. Skoro každý bol dosť vystajlovaný a
vyzeralo to, že si určite veľa nechalo záležať na tom, čo si oblečú. Letisko sa
zmenilo na módnu prehliadku. Čo mne vôbec nevadí, len teda keby v tom bolo aj
trošku originality. Sem-tam mi to totiž prišlo ako cez kopirák. Very Coachella
x Urban Outfitters letný lookbook inspired. Taký ten festivalový urban nomád s
kvetinovými čelenkami, holographic whatever, pierkami na ušiach, hamsa zavesená
na všetkom a high waist cut off denim šortky. Hmmm, dress-code bol
psychedelický vesmír, nie? Nevadí 😀 *česť výnimkám
Since
I went to a festival after a two year break, as the first thing I noticed was
how it changed when it came fashion. Almost everyone was stylish and it looked
like they really felt strongly and thought deeply about what they’re going to
wear. The airport runway turned into a fashion show. I didn’t really mind, but
if only there was a bit more originality. For sometimes it really seemed like
through copy machine. Very Coachella x Urban Outfitters summer lookbook inspired. A sort of festival urban nomad with floral headbands, holographic
whatever, feathers in ears, hamsa hung on errthin’ and high waist cut off denim
shorts. Hmmm, the dresscode was psychedelic space, wasn’t it? No matter 😀
*kudos to exceptions

Cina o Drevenej
Všimli
ste si túto fotku? Celý festival som prežila
neoholená a ako mi bolo dobre. Áno, všetci sa na moje nohy a pazuchy dívali ako
na nejaký mimozemský exemplár, ale bolo mi to totálne fuk. Ani som sa nepotila
viac, ani som nesrmdela viac, ale zato som si naplno užila nestrachovanie sa o
čakanie v rade na sprchu a hľadanie žiletky na festivale (ako pred troma rokmi na
Pohode, keď som si zabudla). Btw, vôbec som nečakala na spomínanú fotku toľko pozitívnej odozvy,
veľmi som sa potešila. A vďaka Welin, za priam ikonickú fotku.
Have
you noticed this picture? The whole festival I was
walking around with my fuzzy stumps and how I was feelin’ fiiiine. Yes,
everyone was looking at my legs and pits as if they were some extraterrestrial
specimen, but I didn’t care. I didn’t sweat more, nor did I smell more, but I
definitely didn’t have to worry about standing in a long line for showers or
managing to get a razor somewhere on the festival (like three years ago at
Pohoda, because I’d forgotten mine). Btw, I really didn’t expect such positive
feedback on the formerly mentioned photo, so I was very pleased. And thanks, Welin, for almost an iconic pic.

Zoot.cz workshop at Grape festival 2015
Zoot.cz workshop at Grape festival 2015
Zoot.cz workshop at Grape festival 2015

Zoot
ma prekvapil tým, že teda vôbec odo mňa veľa nechcel… Par hodín som
hang-outovala v ich stánku a postla pár fotiek
na insta
. Okrem kúpenia a vyzdvihovania oblečka, ste si tam mohli personalizovať biele plátené obyč gym sacky, kto
ešte nemá. Ale všetci skoro už majú, tak neviem 😀 Ja
som vyrobila Karlisovi, lebo on ešte nemal. Na zadnej
strane je very čontempo (*contemporary art) obraz, ktorý som vytvorila s najväčšou
brain damáž (so strašnou opicou). Toto dielo som nazvala ‘femme au naturel’, tak si asi viete
predstaviť, čo som tam nakreslila. Áno, neoholenú ženu.
Inak všetko šlo v pohode a Zoot ľudia boli na mňa veľmi milí. Zuzka nemám
čo na seba
mi bola Zoot parťáčka a spolu sme to
zvládli.
Zoot
surpirsed me with not really wanting much from me… For a few hours I hung out
in their tent and posted a couple of pics on my insta. There, in the tent, apart from buying and picking up their clothes, you could personalize a white canvas gym
sack, those of you who don’t have one already. But everybody kinda has it now,
so I don’t know 😀 I made one for Karlis, who hadn’t have it yet. On the back
side there is a very čontempo
(*contemporary art) picture, which
I created with a severe brain damáge
(hangover). This piece was titled ‘femme au naturel’, so you can imagine what
it was. Yes, an unshaved lady. Other than that everything went alright and Zoot people were really nice to me. Zuzka nemám čo na seba was my Zoot partner
in crime and we managed together.

Tammy’s gig
Jerguš playing with Tammy
Zuzka nemám čo na seba

Grape
bol sranda, veď ako vždy. Posledný deň sme sa spakovali,
kým prišla búrka a šli do p*če. Už som pohodlná na staré kolená.
Grape was fun, as
alwyas. The last night we had packed our sh*ts and before the storm came we
were outta there. Yeaaa, I’m getting comfier as I get older.

pics by Welin