The first half of pics is from a trip we made with Adam, when he came to visit me. We went to see the lake Loch Lomond. It was so beautiful and we also took a boat ride, on which a captain presented us with free drinks, Loch Lomond special – tea, hot chocolate and a lot of alco in both 😀 Maybe because we were markedly lowering the crew’s average age, which was about 70.
The second half is just me and K. here and there. I’m head over heels. What can I say…

Prvá polka fotiek je z výletíku, ktorý sme podnikli s Adamom, keď ma prišiel navšíviť. Boli sme na jazere Loch Lomond. Bolo tam prenádherne a dali sme aj plavbu loďkou, na ktorej nám sám kapitán doniesol drinky zadara, Loch Lomond special – čaj, horúca čokoláda a v oboch veľa alka 😀 Asi lebo sme značne znižovali priemerný vek posádky, čo bol okolo 70.
Druhá polka je proste ja a K. všelikade. Som v tom až po uši. Čo budem rozprávať…

 where J.K. Rowling used to live

 Arthur’s Seat

 Halloween deco overkill in a bar at Loch Goil