The last post from summer! This monsoon in Bratislava caused, that I go back to these pics so so often and I don’t really mind.
Už posledný post z leta! Tento monzún tu v Bratislave spôsobil, že sa vraciam k týmto fotkám veľmi často a vôbec mi to nevadí. 
 Edinbura

 Montenegro
 Smer Trenčín
 KK in H&M Studio
 Oravec & Kvas
 Praha by Terex
 Matúš in AA
 Tammy #maniakalnystav
 Rock climbling

The holy trio

 The green fairy
Glasgow 
 Sexuálna Paula
 Reštauračný vozeň
 Lyonel Strapec

Irenky

Flower boy
 The secret garden
 Trenčianske ťukesy
 Yes, this is my go-to pose this summer
 Kaaomu sa nelení, tomu sa jelení
 Martina KasdASShian
 Oh so dirty
 Tribal Ivan
 Tammy‘s beautiful monstrosity 
This summer – so happy it happened, so sad it’s over.