V prvom rade, neviem, či by nebolo vhodnejšie nazvať tento príspevok napríklad ‘my fashion faux pas(t)’, ‘my unfashionable
history’ or ‘history of my fashion faux pas’ 😀 Rozhodla som sa ukázať vám evolúciu môjho štýlu v rokoch, kedy sme si kúpili taký ten malý digitálny foťáčik (tj. asi od 2004 do 2008). Na týchto fotkách mám 13 až 18 rokov. Prehrabala som sa v neskutočne veľa fotkách a snažila sa vybrať také, ktoré reprezentujú môj štýl v tom čase. Nakoniec som, samozrejme, usúdila, že by všetky tie CDčka s fotkami mali byť spálené alebo prinajmenšom polámané, ale to by ma moja máti asi zahrdúsila.
Článok pokračuje, keď kliknete na READ MORE.

First of all, I don’t know, whether it wouldn’t be more fitting to name this post ‘my fashion faux pas(t)’, ‘my unfashionable history’ or ‘history of my fashion faux pas’ 😀 I decided to show you the evolution of my style circa 2004 to 2008 (when we bought that little digital camera). Hence I’m 13 to 18 in these pics. I went over hundreds of pics and tried to pick out those which represent my style in that time. Of course, at the end I came to the conclusion that all of these CDs with pics should be burned or at least broken into little pieces, but my mother would probably strangle me, if that happened.
The article continues, when you click READ MORE.


Prikladám pár fotiek a vopred sa ospravedlňujem za príšernú kvalitu. Želám veľa zábavy pri prezeraní a dúfam, že ma po tomto budete sledovať aj naďalej 😀
Dospela som k pár záverom. O niektorých už som vedela a niektoré boli pre mňa úplne nové a o to viac tragické. Tu sú:

 1. Mala som obsesiu ružovou farbou
 2. Fotky bývali iba z
  dovoleniek/osláv
 3. Neskôr nastala obsesia hnedou
 4. Kabelka mi musela ladiť s
  topánkami
 5. ‘Farba vo farbe’ bola silná mantra
 6. Nenosila som žiaden make-up asi do 16-tich
 7. Rok po roku sa to
  nezlepšovalo
 8. Plačem, to je všetko
  tak hrozné!!!
 9. Aspoň som mala
  zdravé vlasy
 10. Pózovat ani tváriť som sa teda nevedela
 11. Niet divu, že som do
  17-tich nemala frajera
 12. Ofiny som sa zubami nechtami držala, aj keď mi nesvedčala
 13. Obľubené obchody –
  Terranova, New Yorker, Mango outlet v Parndorfe, Pimkie, neskôr ďalšia obsesia H&M Divided
 14. Šlo mi skôr o kvantitu ako kvalitu oblečenia
 15. Hajzlové selfies,
  ktoré sem v záujme mojich ďalších potencionálnych úspechov v blogovaní radšej nedávam
 16. Verdikt: Bola som najhoršie vyzerajúci tínedžer – milión jebákov + rovnátka, tučná + vkuse mastná
 17. Nezabránilo mi to v užívaní si života a mladosti! 🙂I’m adding some pictures and please forgive me for the bad quality. I wish you a good laugh and I hope you’ll still follow me even after seeing this 😀
Anyway, I’ve reached some conclusions. Some I already knew and some were completely new and the more tragic. Here they are:

 1. I had an obsession with pink
 2. Photos used to be only from holidays and celebrations
 3. Then I had an obsession with brown
 4. My bag had to match my shoes
 5. ‘Colour in colour’ was a very strong mantra
 6. I didn’t wear any make-up until 16
 7. Year after year and it wasn’t getting better
 8. I’m crying it’s so bad!!!
 9. At least I had healthy hair
 10. I couldn’t pose or make my face look nice
 11. No wonder I didn’t have a boyfriend until 17
 12. I was holding on to the bangs even though it never suited me
 13. Favourite shops – Terranova, New Yorker, Mango outlet in Parndorfe, Pimkie, later another obsession with H&M Divided
 14. It used to be more about quantity than quality for me
 15. Toilet selfies, which I rather didn’t put here in order not to ruin my potential future blog successes
 16. Verdict: I was the worst looking teenager ever: acne + braces, fat + super oily skin
 17. Didn’t stop me from having fun and enjoying myself! 🙂
 Ružová obsesia 
/
Pink obsession
 Jeden párty outfit, jeden školský, jeden výletový, jeden venčekový a jeden ‘preboha ja neviem kde to je, ale je to otrasné’. 
One party outfit, one at school, one from a trip, one at a dance and one ‘I don’t know where the hell that is, but it hurts my eyes’.
 S mojim prvým frajerom Miškom v jeho vtedy mojom obľúbenom H&M Fashion Against AIDS tričku.
 / 
With my first ever boyfriend Miško in his H&M Fashion Against AIDS T-shirt which used to be my favourite.
 Nesmierne žijem pre svoje fotošúty (choc, chic et chaud) doma o bielu stenu samospúšťou, pre moju prvú cigaretovú fotku od tatka, za ktorú sme obaja dostali vynadané a pre hajzlovú selfie. 
/
I’m completely living for my photoshoots (choc, chic et chaud) at home against a white wall with a timer, for my first ever cigarette pic by my dad, for which we both got told off and for my toilet selfie.
 Tohto bol celý jeden priečinok. Asi 50 fotiek mňa s digitálne dorobenými (veľmi nešikovne, musím dodať) blond vlasmi. Tak som sa nakoniec v dvadsiatke dočkala… 😀 
/
One whole folder was dedicated to this. At least 50 pics of me having digitally (and very clumsily, I might add) turned my hair blond. So it happened at last, when I was 20… 😀
 Našla som aj starú (alebo skôr mladú) Paulu na koncerte The Infants 
/
I even found a pic from The Infants gig with Paula singing
A prepáčte, tieto som si nemohla odpustiť. Ah, koľko večerov sme my strávili prezliekaním sa do totálnych príšerností a nasledovným fotením. 
/
I’m sorry, but I could not not show you this. Ah, so many evenings we spent with dressing up in the stupidest outfits we could possibly put together followed by photoshoots.