Vice, fault, weakness… I have a lot of them: constantly smoking, drinking ever so often, I spend too much on clothes, eating at weird hours, I am always late (my watch is 10 mins. early, still doesn’t help), forgetfulness (I have a notebook now), I don’t clean and tidy (so often), mayonnaise, my priorities when it comes to blogging and uni are somewhat skewed, one night stands, lack of judgement when choosing whom to trust, selfishness, I tend to fall in love with the wrong men and I refuse to shave my arms… 
But other than that, my mother taught me well O:-) And your vices?
pics by super talented Lubica Martincova for VICE (click for more pics)

Neresť, zlozvyk, slabá stránka… Mám ich dosť: neustále fajčím, občasné časté chlastanie, míňam až príliš veľa na handry, žeriem v čudné hodiny, nedochvíľnosť (hodinky nastavené 10 min. dopredu, a aj tak nepomáha), zábudlivosť (ale už mám diár), neupratujem (až tak často), majonéza, moje priority čo sa týka uni a blogu sú trochu dosť skreslené, lásky na jednu noc, slabý úsudok pri vyberaní komu veriť, sebeckosť, zamilujem sa do nesprávnych mužov a odmietam si holiť ruky… 
Ale inak ma maminka dobre vychovala O:-) A vaše ‘vices’?
fotky od super talentovanej Ľubice Martincovej pre VICE (klik pre viac fotiek)

pics by Lubica Martincova for VICE (click for more pics)

all second hand except
Choies transparent heel nude gauze shoes
American Apparel coton spandex jersey bra bodysuit HERE
American Apparel nylon spandex micro-mesh low slung panty HERE