Devy, čeknite si na FB v správach priečinok ‘Iné’. Kontaktovala som výhercov dražieb a u niektorých mi písalo, že správa bude práve tam 🙂

My experience of Top Urban Market stylist competition documented! I got a little tipsy before my commentary on stage. But the outfit had been finished by then, so I only embarrassed myself with my demeanor and not my work. + My model Vanda was the best partner (and yes, got tipsy with me 😀 Holla, to the mulled wine stall!) Thank you all for coming and expressing your support. I won third place. You can find an article HERE and more pics HERE.
It was a super & eventful evening/night <3

Môj zážitok zo súťaže Top Urban Market stylista zdokumentovaný! Trošku som sa pred komentovaním na stagei pripil. Ale to už bol outfit hotový, takže hanbu som si urobila len prejavom a nie mojím dielom. + Moja modelka Vanda bola najlepšia parťáčka (a pripila sa so mnou 😀 Zdravíme vínový stánoček!) Ďakujem všetkým, čo sa prišli na mňa pozrieť a po prípade ma aj podporiť. Vyhrala som tretie miesto. Kuk, čo napísali TU a tiež viac fotiek TU.
Bol to super & very eventful večer/noc <3

in the pictures: Vanda Janda, Patrik from Made by Boy, Kristína from stylistakrista, Bobinka, Evelyn Benčičová a Tamarchen