Today some men’s style, since without men, there would be boredom (and peace). Right? 😛
My life has been a total mess for almost half a year now. I still cannot really fathom what had happened. Everything is so complex and I’m too tired. I’m trying to put myself together and move on. Maybe that’s why the trains. I’m going through some quite radical changes in my life and I’m afraid of the future. Nowadays one of the very few things I live for is this blog. Thank you for coming here / expressing your support <3
pics and edit: Ivan Kašša, danke!
BONUS

Dnes na pánsky štýl, keďže bez pánov by bola na tomto svete nuda (a kľud). Všakže? 😛
Už skoro pol roka mám v živote totálny zmätok. Stále celkom neviem pochopiť, čo sa vlastne stalo. Všetko je zložité a ja už som unavená. Snažím sa urobiť v tom poriadok a pohnúť sa ďalej. Snáď preto tie vlaky. Prechádzam obdobím zmien a bojím sa, čo bude ďalej. Jedna z mála vecí, pre ktoré teraz žijem je tento blog. Ďakujem vám, že sem chodíte / vyjadrujete mi podporu. Nabudúce už veselšie, sľubujem <3
fotky a edit: Ivan Kašša, danke!
BONUS

pics and edit: Ivan Kašša

H&M Trend white shirt
Zara black pointed lace up shoes
everything else is second hand