YES! Happy 1st b-day to my blog! 17.5. 2012 vyšiel prvý schopný blogpost (blog existoval vtedy už nejaký ten týždeň, zakladala som ho počas skúškového!). Prišla som domov z Edinbury a celé toto šialenstvo, ktoré tak milujem sa začalo. 
Hromženie nad ‘Nemám si čo obliecť’ situáciami, 
opráskavanie kopcov peňazí na analóg fotky a handry, 
naháňanie konkrétnych poveternostných podmienok na veľmi konkrétne foto-nápady, 
naháňanie fotografa
a samozrejme plakanie nad osvietenými filmami… 
= tie negatívne stránky.
Moje obľúbené veci na blogovaní:
Každý outfit je super sranda vytvárať a každý deň sa môžem cítiť ako iná persóna,
objavila som/stále objavujem blogovú scénu a dokonca osobne spoznala niektorých ľudí, ktorí za tými blogmi a kusom obrovskej roboty stoja (inšpiratívni a veľa ma o móde a štýle naučili/stále učia),
spolupráca so super kreatívnymi ľuďmi a značkami (a samozrejme getting free sh*t!!!),
Tomáš a ja sme našli nekonečnú studnicu tém na rozhovory 
a neskutočne dobrý pocit zo všetkých milých komentárov a lajkov a proste keď mi vyjadrujete podporu! <3 Ďakujem! + Ak máte akékoľvek pripomienky, rada si vypočujem.
BONUS 1 + BONUS 2 + BONUS 3 !!!

YES! Happy 1st b-day to my blog! 17.5. 2012 the very first blog post came out (although I’d started the blog a bit earlier, during my exam period!). I came home from Edinburgh after exams and all this madness, which I so love, began.
Getting frustrated over ‘I have nothing to wear’ issues,
spending tons of money on analogue photography and clothes,
chasing particular weather for very particular photo-ideas,
chasing photographers
and of course crying over exposed rolls of film…
= the negative side.
My favourite things about blogging:
Each outfit is so much fun to put together and everyday I can feel as a different persona,
I’ve discovered the blog scene and even got to meet some of the very cool people behind all that work (inspiring people, taught/still are teaching me so much about fashion and style),
collaborating with super creative people and brands (and of course getting free sh*t!!!),
Toma and me found an infinite well of topics to discuss
and that wonderful feeling after seeing all your nice comments and FB likes and just when you show me your support! <3 Thank you! + If you have any observations/critique, I’d be glad to read it.
BONUS 1 + BONUS 2 + BONUS 3 !!!

Old Chinese dress from Paris, got it when I was 14
Calico Barred Browline Circle Sunnies HERE
ebay clear inflatable backpack HERE
Beindigo tie dye socks HERE
Nasty Gal Y.R.U platform sneakers
H&M white sling back heels, clear plastic rings, gem necklaces worn as belts 
vintage rose white mesh socks
vintage grey pure silk bomber jacket
Pink Marc de Champagne Magnum
Directions semi-permanent hair dye – cerise, midnight blue = half pink half blue hair

Toma:
ebay Homies cap
Topshop gold seal ring
vintage Levi’s jeans
H&M paisley pocket white top
HUF platlife socks
black New Balance 574 sneakers
vintage black pure silk bomber jacket