Edinburgh girls part 2 (part 1 HERE)! Which one do you like more?
Some people are oh so agitated about me being allegedly bought by H&M. Bloggers collaborate with brands, no shit 😀 Cocorosa and Alicepoint write their every third post about Miista shoes, UNIF also has one too many bloggers in their midst and some Slovak girls collaborate with sheinside.com or romwe.com.
My current wardrobe consists of second hand clothing and H&M, as I’m not used to spending huge amounts of cash on clothes. The girls in pics are dressed in my things (apart from shoes) and all are second hand, DIY and from Ebay.
+ H&M is just so cool, I’ve been wearing it for a few years now (not only since I was in the showroom) and I’m doing it because I want to. And don’t tell me there isn’t a brand that you like so much, you would sell your soul to (even if it’s only a small vintage shop) 🙂 
How I wear it is important, not the brand. I’ll gladly read your opinions.
PS: If you have a cool clothing line, shoot! If I like it, I’d be honored to wear it on my blog :-*
Edinburghský fotošút 2 (1 je TU). Ktorý sa vám páčil viac? 
Niektorí ľudia sa nesmierne vzrušujú nad tým ako si ma H&M ževraj kúpilo. Blogeri spolupracujú so značkami – no neslýchanéééé 😀 Cocorosa a Alicepoint robia každý tretí príspevok o Miista topánkach, UNIF má tiež pár blogeriek vo svojich radoch a niektoré Slovenky zase spolupracujú napr. s sheinside.com alebo romwe.com.
Môj momentálny šatník pozostáva zo second hand vecí a H&M, nakoľko nemám vo zvyku utrácať až tak veľa $$$ na handry. Tieto devy sú oblečené v mojich veciach (okrem topánok) a sú všetky buď second hand, DIY alebo z Ebay. 
+ H&M je proste super, nosím ho už pár rokov (nie len odkedy som bola v šourúme, žejo) a robím to lebo chcem. A nehovorte mi, že neexistuje značka alebo obchod, ktorý sa vám tak páči, že by ste mu aj dušu zapredali (aj keď čo i len malému zašitému vintage obchodíku) 🙂
Ako vec nosím je dôležité, nie akej je značky predsa! Rada si prečítam vaše názory na vec.
PS: Ak máte super módnu značku, sem s ňou! Ak sa mi bude páčiť, rada jej urobím reklamu :-*

Sandra:
black velvet leggings – 2nd hand Primark
beanie – Ebay, 
black leather biker boots – Carvela
cut out sweatshirt – 2nd hand, DIY spiked

Elena: 
black velvet skater dress – 2nd hand
spiked baseball cap – Ebay, DIY spiked
gem sweatshirt – 2nd hand, DIY sew on gems from Ebay, HERE