Video by Šárka coming soon! 1st time ever I got to star in a ”movie” = everyone, remember this day. I had so much fun that day! All photos by Natálka.
Video od Šárky už čoskoro! Prvý krát som si zahrala vo ”filme” 😀 = všetci, toto je pamätný deň. Bola strašná sranda, celý deň! Všetky fotky sú od Natálky.
BONUS & BONUS & BONUS

Talk about narcissism! 😀
wearing mostly H&M and vintage or 2nd hand