Vonku je táááák odporne! Absolútne nič sa nedá robiť. Záložný plán: kino, nákupy v niečom vyklimatizovanom, ľadová kofola. Ehm, videli sme Diktátora a bolo to super. Ja viem, že možno bude veľa z vás teraz neodobrujúco krútiť hlavami, ale musím to povedať. Proste stereotypný rasistický humor je jeden z najvtipnejších 😀 Ľudia začali byť tak posadnutí politickou korektnosťou až je to vtipné niekedy. Diktátor (veľmi násilne a taktikou ”in your face”) upozorňuje, že rozdiely medzi národmi, rasami, etnikami (nazvite si to ako chcete) existujú a robiť z nich stereotypy, je vlastne celkom sranda. Veď keď sa ani jedna strana neurazí, tak sú neškodné. Ako to vidíte vy? Unfollow Melisa Minca? :-DD Dúfam, že nie!!! 
It’s sooo hot outside! You can do absolutely nothing. Plan B: cinema, shopping in something with air conditioning, ice cold soda. Ehm, we went to see the Dictator and it was awesome. I know, that many people will now start to shake your heads with disagreement, but I have to say it. Stereotypical racist humour is probably the funniest. People became so obsessed with being politically correct that it’s quite funny sometimes. The Dictator (with a strong ”in your face” technique) points to the fact that there are differences bewteen races, nations, whatever and that making stereotypes out of them might be funny. If both sides don§t get offended then everything’s alright, right? How do you see it? Unfollow Melisa Minca? :-DD I hope not!!!
40 stupnov vonku a Mincová si zadelí nohavice, si hovoríte. Ale boli náhodou super! Klenot za 2 eurá z úžasného ospevovaného jedinečného BB sekáča. Do pása, biele s pukmi mrkvy – prídu mi veľmi 50s a klasika, niečo, čo by hodila pani prezidentová. Nie? Diktátorova družka 😀 Ináč, na diktátora, som sa pradávno dočítala, sa môžu oholiť muži tam dole :-O
40 degrees outside and Minca is wearing trousars, you’re saying to yourself just now. But they were super, I have to say to their defence! A stashed jewel for 2 euros from the bestest glorified one and only second hand in Banska Bystrica. High waist, white with crease and carrot shapes – strike me as 50s classic, something first lady Mrs president would wear. Or? The dictator’s companion 😀 I read somewhere ages ago that a man can shave himself down there and the special cut is called the dictator :-O

Imaginárny rozhovor ->
M: Na mňa zaostri!
T: Niiijéééé, radšej na stenu… :-/
trousers – 2nd hand
top – Topshop
bag – Zara
belt – Salvation Army
shoes – H&M
Kto ešte nevidel, tak aspoň kúsok. 1:21 – super štýl, lajkujem opasok na tepláko-gatiach!